Golf Ball Massage announces new European distributor

Belgium Golf Ball Massage

We are so happy to announce our new European Golf Ball Massage products distributor, Kalijn. Europeans have been ordering the SPAball Kaddy (as well as other products from GBM Health, Inc.) SPAball Kaddydirectly from the USA, but now they will be available more quickly and without the expense of shipping and customs fees from the USA.

Golf Ball Massage kondigt nieuwe Europese distributeur aan.
We zijn heel blij om onze nieuwe Europese distributeur voor de Golf Ball Massage producten, Kalijn, aan te kondigen. Europeanen hebben de SPAball Kaddy (evenals andere producten van GBM Health, Inc.) steeds rechtstreeks besteld uit de KaddyBACKVerenigde Staten. Maar nu zijn ze veel sneller verkrijgbaar, zonder de hoge verzend- en douanekosten uit de Verenigde Staten.

Kalijn is a wholesale and retail company distributing high-quality natural products, personal care products and massage supplies, located in Mol, in Belgium.

Kalijn is een groot- en kleinhandel in hoogwaardige natuurlijke producten, verzorgingsproducten en massagebenodigdheden, gelegen in Mol, in België.

©Robert Guio

“We are convinced that many therapists will be very pleased they can offer their clients a new and FANTASTIC deep massage, with very little effort as well as protecting their hand and that only with the help of the MIRACULOUS SPAball Kaddy!” says Marleen Dierckx, owner of Kalijn, along with Kristof Van Olmen.

We zijn ervan overtuigd dat veel therapeuten erg tevreden zullen zijn dat ze hun klanten een nieuwe en FANTASTISCHE dieptemassage kunnen aanbieden, met zeer weinig inspanning, alsook ter bescherming van hun hand." En dat met enkel de hulp van de WONDERBAARLIJKE SPAball Kaddy !!zegt Marleen Dierckx, zaakvoerster van Kalijn, samen met haar zoon Kristof Van Olmen.

A little about Kalijn …

Een beetje over Kalijn …

Kalijn was launched in 2006 with manager Guido Van Olmen and his wife Marleen Dierckx. Since November 2014, the company changed to a partnership and is now directed by Marleen Dierckx with her eldest son Kristof Van Olmen.

Kalijn is opgericht in 2006 met als zaakvoerder Guido Van Olmen en zijn vrouw Marleen Dierckx. Sinds november 2014 is het bedrijf veranderd in een vennootschap en wordt het nu geleid door Marleen Dierckx en haar oudste zoon Kristof Van Olmen.

KALIJN shelvesThe meaning of the name “Kalijn” is “Clean and Pure”. That is where some of their products stand for, cleaning and purify the body. Purification, detoxification and de-acidification of the body: your guide for an extended beauty and a good health.

De betekenis van de naam “Kalijn” is “Rein en Zuiver”. Dat is waar een aantal van hun producten voor staan, het reinigen en zuiveren van het lichaam. Zuivering, ontgifting en ontzuring van het lichaam: dé leidraad voor een langere schoonheid en een goede gezondheid.

KALIJN bottlesKalijn is also the right place for beauty salons and therapists for massage supplies: beautiful covers for massage tables, massage oils,  special oils to protect therapist against negative energies.

Schoonheidsinstituten en therapeuten kunnen ook bij Kalijn terecht voor allerlei massagebenodigdheden: mooie overtrekken voor massagetafels, massage oliën, speciale oliën om therapeuten te beschermen tegen negatieve energieën.

A few years ago Kalijn started with the course of Jade Stone Massage in Belgium. Marleen designed also her own herbal stamps for the herbal stamp massage.


Enkele jaren geleden heeft Kalijn in België de Jadestonemassage opgestart. Marleen heeft ook haar eigen kruidenstempels ontworpen voor een kruidenstempelmassage.

Contact and ordering info:

Contact opnemen en bestellen:

logo_kalijn_SM

VOF KALIJN
Donk 51, 2400 Mol, Belgium
kalijn@golfballmassage.be
www.golfballmassage.be

 

Print Friendly, PDF & Email
Comments
2 Responses to “Golf Ball Massage announces new European distributor”
  1. Sharron says:

    I am just opening a spa and I would like to bring in the new golf massage. Can I win one set or buy one?

    Thanks Sharron Ronnie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • © 2018 GBM Health, Inc